Kryptoanalýza šifry Baby Rijndael

Kryptoanalýza šifry Baby Rijndael

Autor práce

Kokeš Josef
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Lórencz Róbert

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci