Korekcia obrazového skreslenia pri zošívaní panorám v rastrovacej elektrónovej mikroskopii

Korekcia obrazového skreslenia pri zošívaní panorám v rastrovacej elektrónovej mikroskopii

Autor práce

Ján Bella
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci