Korekcia obrazového skreslenia pri zošívaní panorám v rastrovacej elektrónovej mikroskopii

Korekcia obrazového skreslenia pri zošívaní panorám v rastrovacej elektrónovej mikroskopii

Autor práce

Ján Bella

Vedúci práce

doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu