Korekcia obrazového skreslenia pri zošívaní panorám v rastrovacej elektrónovej mikroskopii

Korekcia obrazového skreslenia pri zošívaní panorám v rastrovacej elektrónovej mikroskopii

Author

Ján Bella

Supervisor

doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share