Konstrukce experimentu potvrzující ekvivalenci konečně-stavových automatů

Konstrukce experimentu potvrzující ekvivalenci konečně-stavových automatů

Autor práce

Soucha Michal
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Mařík Radek Ing., CSc.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci