Koevoluční algoritmus v FPGA

Koevoluční algoritmus v FPGA

Autor práce

Hrbáček Radek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Šikulová Michaela

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci