KIVFS – Datové úložiště

KIVFS – Datové úložiště

Autor práce

Strejc Radek
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Matějka Luboš

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci