Kanban a možnosti jeho využití v bankovním prostředí

Kanban a možnosti jeho využití v bankovním prostředí

Autor práce

Lucie Hefnerová
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci