Interpretovateľnosť modelov strojového učenia vytvorených zhlukovacími algoritmami

Interpretovateľnosť modelov strojového učenia vytvorených zhlukovacími algoritmami

Autor práce

Jakub Janeček
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Jakub Ševcech, PhD.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci