Interpretovateľnosť modelov strojového učenia vytvorených zhlukovacími algoritmami

Interpretovateľnosť modelov strojového učenia vytvorených zhlukovacími algoritmami

Autor práce

Jakub Janeček

Vedúci práce

Ing. Jakub Ševcech, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu