Implementace nástroje pro licencováníaplikací v jazyce Java

Implementace nástroje pro licencováníaplikací v jazyce Java

Autor práce

Vybíral Jan
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Trávníček Jan

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci