Implementace heuristik pro rozvozní problém s časovými okny

Implementace heuristik pro rozvozní problém s časovými okny

Autor práce

Otakar Trunda
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci