Implementace heuristik pro rozvozní problém s časovými okny

Implementace heuristik pro rozvozní problém s časovými okny

Autor práce

Otakar Trunda

Vedúci práce

prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu