Implementace funkce If-then-else s lazy evaluací dle specifikace v TIL

Implementace funkce If-then-else s lazy evaluací dle specifikace v TIL

Autor práce

Martin Velek
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. RNDr. Marie Duží, CSc.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci