Implementace funkce If-then-else s lazy evaluací dle specifikace v TIL

Implementace funkce If-then-else s lazy evaluací dle specifikace v TIL

Autor práce

Martin Velek

Vedúci práce

doc. RNDr. Marie Duží, CSc.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu