Identifikácia textilných vlákien vo forenznom skúmaní

Identifikácia textilných vlákien vo forenznom skúmaní

Autor práce

Michaela Samuelčíková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedoucí práce

Mgr. Michal Vagač, PhD.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci