Identifikácia textilných vlákien vo forenznom skúmaní

Identifikácia textilných vlákien vo forenznom skúmaní

Autor práce

Michaela Samuelčíková

Vedúci práce

Mgr. Michal Vagač, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu