Gradientem zesílená segmentace snímků sítnicového fundu

Gradientem zesílená segmentace snímků sítnicového fundu

Autor práce

Mgr. Matúš Goliaš
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Doc. Rndr. Elena Šikudová Phd.

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci