Geometrické sémantické genetické programování

Geometrické sémantické genetické programování

Autor práce

Ondřej Končal
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci