Geometrické sémantické genetické programování

Geometrické sémantické genetické programování

Autor práce

Ondřej Končal

Vedúci práce

prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu