Generování testovacích dat z anotací

Generování testovacích dat z anotací

Autor práce

Michal Dékány
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Richard Lipka, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci