Framework for network management to support simulation of varying network conditions

Framework for network management to support simulation of varying network conditions

Autor práce

Praus Petr
České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí práce

Černý Tomáš

O projektu

Ročník

2011

Sdílet tuto práci