Efektivní algoritmy pro stromové automaty

Efektivní algoritmy pro stromové automaty

Autor práce

Ondřej Valeš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Ondřej Lengál, Ph.D.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci