Efektivní algoritmy pro stromové automaty

Efektivní algoritmy pro stromové automaty

Autor práce

Ondřej Valeš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Ondřej Lengál, Ph.D.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu