Eatster: Nový spôsob objednávania jedál v reštauráciách

Eatster: Nový spôsob objednávania jedál v reštauráciách

Autor práce

Vladimír Eliáš
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci