Eatster: Nový spôsob objednávania jedál v reštauráciách

Eatster: Nový spôsob objednávania jedál v reštauráciách

Autor práce

Vladimír Eliáš

Vedúci práce

doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu