Doporučovací modely založené na rekurentních neuronových sítích

Doporučovací modely založené na rekurentních neuronových sítích

Autor práce

Ladislav Martínek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Řehořek, Ph.D.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci