Doporučovací modely založené na rekurentních neuronových sítích

Doporučovací modely založené na rekurentních neuronových sítích

Autor práce

Ladislav Martínek

Vedúci práce

Ing. Tomáš Řehořek, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu