Doménově specifické jazyky pro uživatelské rozhraní decentralizovaných aplikací

Doménově specifické jazyky pro uživatelské rozhraní decentralizovaných aplikací

Autor práce

Bc. Petr Ančinec
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Marek Skotnica

Ročník

2021

Sdílet tuto práci