Doménově specifické jazyky pro uživatelské rozhraní decentralizovaných aplikací

Doménově specifické jazyky pro uživatelské rozhraní decentralizovaných aplikací

Autor práce

Bc. Petr Ančinec

Vedúci práce

Ing. Marek Skotnica

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu