Distribuovaný P2P systém pro zálohování

Distribuovaný P2P systém pro zálohování

Autor práce

Mészáros István
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Szöke Igor

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci