Distribuovaný algoritmus diferenciální evoluce v platformě nezávislém jazyce

Distribuovaný algoritmus diferenciální evoluce v platformě nezávislém jazyce

Autor práce

Petr Sklenička
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci