Detekcia falošných správ na platformách sociálneho webu

Detekcia falošných správ na platformách sociálneho webu

Autor práce

Gabriela Demková
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Kristína Machová, PhD.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci