Detekcia falošných správ na platformách sociálneho webu

Detekcia falošných správ na platformách sociálneho webu

Autor práce

Gabriela Demková

Vedúci práce

doc. Ing. Kristína Machová, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu