Detekce nedostatků v kvalitě kódu v řešeních studentů

Detekce nedostatků v kvalitě kódu v řešeních studentů

Autor práce

Anna Řechtáčková
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Tomáš Effenberger

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci