Detekce akustického prostředí z řeči

Detekce akustického prostředí z řeči

Autor práce

Matúš Dobrotka
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Pavel Matějka, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci