Compression Algorithms for BTF Data on a GPU

Compression Algorithms for BTF Data on a GPU

Autor práce

Petr Egert
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

doc. Ing. Vlastimil Havran, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci