Částicové simulace v reálném čase

Částicové simulace v reálném čase

Autor práce

Horváth Zsolt
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci