Časové atributové implikace

Časové atributové implikace

Autor práce

Jan Tříska
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Vedoucí práce

doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci