C++ knihovna pro tvorbu her a intermediálních aplikací

C++ knihovna pro tvorbu her a intermediálních aplikací

Autor práce

Adam Vesecký
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Martin Půlpitel

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci