Bio-inspirované výpočty a shluková analýza

Bio-inspirované výpočty a shluková analýza

Autor práce

Rečka Michal
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Martinovič Jan

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci