Bio-inspirované výpočty a shluková analýza

Bio-inspirované výpočty a shluková analýza

Autor práce

Rečka Michal
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Martinovič Jan

O projekte

Ročník

2013

Zdieľať túto prácu