Bezpečný průzkum dronem s využitím chytrého pohybu po trajektoriích

Bezpečný průzkum dronem s využitím chytrého pohybu po trajektoriích

Autor práce

Ing. Adam Ferencz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Vítězslav Beran Ph.D.

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci