Bezpečnosť mobilných zariadení

Bezpečnosť mobilných zariadení

Autor práce

Jan Francisti
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedoucí práce

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci