Bezpečnosť mobilných zariadení

Bezpečnosť mobilných zariadení

Autor práce

Jan Francisti
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedúci práce

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu