Autonomní řízení vozidel

Autonomní řízení vozidel

Autor práce

Martin Krybus
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Jan Platoš

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci