Autonomní řízení vozidel

Autonomní řízení vozidel

Autor práce

Martin Krybus
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Jan Platoš

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu