Automatizovaný sběr Open Source Intelligence

Automatizovaný sběr Open Source Intelligence

Autor práce

Ondřej Zoder
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

RNDr. Lukáš Němec

Ročník

2021

Sdílet tuto práci