Automatizovaný sběr Open Source Intelligence

Automatizovaný sběr Open Source Intelligence

Autor práce

Ondřej Zoder

Vedúci práce

RNDr. Lukáš Němec

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu