Automatizovaná analýza a archivace dat z webu

Automatizovaná analýza a archivace dat z webu

Autor práce

Tomáš Kocman
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Libor Polčák,m Ph.D.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci